Volg ons op Twitter

Sportgeneeskunde

Bestuurder Wim Oosterhof overleden

07-05-2021

Tot ons kwam het onverwacht trieste bericht dat onze geliefde Wim Oosterhof, oud-voorzitter van het voormalig Sportmedisch Adviescentrum Haarlem, is heen gegaan.
Wij herinneren ons Wim als een bezielende sportman en bestuurder in hart en nieren. Een ongelukkige val ontnam hem zijn vitaliteit maar nimmer zijn positieve kijk op de mensen en het leven.
Wim was, en had daarmee ook een vooruitziende blik, al vroeg doordrongen van de noodzaak tot implementatie van het jonge specialisme sportgeneeskunde in de sport- en gezondheidszorg. Wim heeft met veel passie aan die visie in verbinding vele jaren leiding mogen geven.
Dankbaar zijn wij voor al die jaren dat wij Wim in ons midden mochten hebben als bezielend bestuurder en voorzitter.
Wij wensen Henny, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe met het dragen en verwerken van dit grote verlies.
Namens alle medewerkers, medisch specialisten, voormalige bestuursleden en huidige raad van bestuur en raad van toezicht.
Sport- en Beweegkliniek