Volg ons op Twitter

Sportgeneeskunde

Sportmedische onderzoeken Alpe d'HuZes 2016

11-11-2015

Deelname aan Alpe d’HuZes moet veilig en vooral in goede gezondheid gebeuren. Of je nu gaat (hard)lopen of fietsen er wordt bij de beklimming een zware lichamelijke inspanning gevraagd. Daarom is voor deelname aan de Alpe d’HuZes een sportmedisch onderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek heeft een preventief karakter en is bedoeld om te komen tot een veilige en verantwoorde sportbeoefening.
Tevens geeft een onderzoek met inspanningstest inzicht in de conditie van de deelnemer en wordt er tijdens het nog uitgebreidere onderzoek een passend, gericht trainingsadvies gegeven.

Procedure

Nadat je je als deelnemer hebt aangemeld voor Alpe d'HuZes 2016, ontvang je binnen twee weken een e-mail van SportvitalIT waarin je wordt verzocht om een vragenlijst in te vullen ter voorbereiding van Alpe d'HuZes 2016. Dit gebeurt middels de digitale omgeving ‘mijn.sportmotiv.nl’ en moet te allen tijde worden ingevuld. Je ontvangt hiervoor een aparte inlog en wachtwoord.
Nadat je de vragenlijst hebt ingevuld kun je aangeven dat je bij SMA Haarlem een afspraak wilt maken. SMA Haarlem zal dan contact met je opnemen voor het inplannen van deze afspraak. Je kunt ook zelf bellen (023-5258080) om een afspraak te maken. 
De sportarts zal de keuringsgegevens invoeren in je digitale dossier en na afloop van de keuring terugkoppelen. Je kunt vervolgens opnieuw inloggen om je keuringsrapport te openen. De keuringsuitslag wordt doorgegeven aan het medisch team van Alpe d'HuZes.
In het geval dat je recent nog een keuring met hartfilmpje (rust-ECG) hebt gehad en er geen afwijkingen zijn geconstateerdkun je dit opnieuw laten beoordelen

Voor het beoordelen van bestaande keuringsverslagen zijn er twee mogelijkheden: 
  • Is je bestaand keuringsverslag afgegeven door een sportarts werkzaam bij een erkende (FSMI) sportmedische instelling, dan kan dezelfde sportarts uw keuringsverslag herbeoordelen.
  • Keuringsverslagen die zijn afgegeven door andere artsen worden door het medisch team van Alpe d’HuZes gecontroleerd en beoordeeld. 
​​Het beoordelen/controleren van een bestaand keuringsverslag kost € 15,--
Herhaling rust - ECG € 40,--

Als je nog geen recent onderzoek met rust-ecg hebt gedaan, kun je hiervoor een afspraak maken. De basale screening is het meest eenvoudige sport medisch onderzoek.

Voor deelnemers boven de 35 jaar
Inhoud: Bespreken medische vragenlijst, bepalen lengte, gewicht en bmi, indien noodzakelijk cholesterol d.m.v. bloedonderzoek, lichamelijk onderzoek en rust-ecg, keuringsverslag.
Kosten: € 105,-- 

Voor deelnemers onder de 35 jaar:
Lausanne protocol: € 75,--

U kunt uiteraard ook voor een uitgebreider onderzoek kiezen.
Mogelijkheden zijn:
Screening basaal plus
Zie voor de inhoud en kosten onder sport medische onderzoeken op deze site: K6

Screening uitgebreid:
Zie voor de inhoud en kosten van het onderzoek onder sport medische onderzoeken: K7


Uiterlijk 1 april 2016 moet je een sport medisch onderzoek hebben ondergaan of moet je bestaande keuringsverslag beoordeeeld zijn. Goedkeuring voor deelname volgt uiterlijk 15 april 2016. Uitsluiting van deelname volgt wanneer je niet voor 1 april 2016 de benodigde informatie hebt overgelegd. 

In het stroomdiagram op de website van de Alpe d'HuZes kun je kijken welke stappen je moet nemen om goedgekeurd te worden voor deelname aan de Alpe d'HuZes