Het kabinet verandert de regels van het medisch eigen risico. De eerste behandeling van het jaar door medisch specialist wordt qua eigen risico goedkoper. Maximaal € 150,– eigen risico per behandeltraject/DBC.

Het totale eigen risico op jaarbasis blijft € 385,–

Dat betekent enerzijds dat je door zuinig te zijn met “zorg” minder eigen middelen hoeft in te zetten.

Anderzijds is het ook interessant omdat je niet meer de kans loopt dat je meteen in het eerste behandeltraject bij de medisch specialist (zoals sportarts) in het jaar je volledige € 385,– in één keer moet betalen.

De zorg wordt zo toch een pietjes eenvoudiger en toegankelijker gemaakt voor iedereen.