Het verplicht eigen risico is een, vanuit de overheid vastgesteld, bedrag wat iedere Nederlander moet betalen als hij gebruik maak van zorg dat onder de basisverzekering valt. Zoals o.a. medisch specialistische zorg of medicijnen. De zorgverzekeraar gaat tot vergoeding over als dit bedrag is “opgebruikt”. Het verplicht eigen risico voor 2022 is 385 euro.

De eigen bijdrage is dat deel van de factuur wat, buiten het eigen risico om, niet door de zorgverzekeraar vergoed wordt. In het geval dat er geen contract is met een zorgverzekraar kan het voorkomen dat de zorgverzekeraar slechts een deel van de factuur vergoed(60-100%) Het bedrag wat niet vergoed wordt , is de eigen bijdrage.

De Sport- en beweegkliniek heeft voor de eiegen bijdrage een compensatieregeling getroffen. De “eigen bijdrage reductie regeling”. Deze regeling geldt voor niet gecontracteerde zorg en houdt in:

  • Als u 1 keer komt in een DBC-traject betaald u uitsluitend datgene wat de zorgverzekeraar vergoed (uiteraard dient eerst het eigen risico voldaan te zijn)
  • Als u meerdere keren komt of aanvullende diagnostiek heeft zal de eiegen bijdrag nooit hoger zijn de 150 euro. Dus: is de eigen bijdrage hoger dan 150 euro dan nemen wij het bedrag wat hierboven komt voor onze rekening.