De Sport- en Beweegkliniek heeft een intensieve (jarenlange) samenwerking met Heliomare.
Voor de inspanningstesten die bij Heliomare worden afgenomen, wordt de expertise van de sportarts van de Sport- en Beweegkliniek ingezet.

Er wordt tijdens het onderzoek, maar ook in het vervolgtraject nauw samengewerkt met de revalidatie arts en sportfysiotherapeut. Lees hier de informatiefolder IST Heliomare

Waarom de inspanningstest?
Het doel van de inspanningstest is te meten hoe het met uw conditie is. Daarnaast kijken we nauwkeurig hoe het met hart, longen en spieren gaat tijdens inspanning. Zo weten we of u veilig en verantwoord kunt inspannen. De inspanningstest vormt een basis voor het opstellen van een trainingsschema het optimaliseren van een bestaande training of het adviseren over verdere behandeling.

Uitvoering van de inspanningstest
Tijdens de inspanningstest gebruiken we een fiets of loopband. Na een rustmeting en een warming-up, vragen we u om zo lang mogelijk tegen een toenemende weerstand te fietsen of te lopen.  De volgende meetinstrumenten gebruiken we om informatie over uw inspanning te verzamelen:

Ademgasanalyse
Om uw ademhaling te meten, krijgt u een masker over neus en mond, dat verbonden is met de computer. U kunt ongestoord in- en uitademen, terwijl we meten hoeveel lucht u inademt en hoeveel zuurstof uw lichaam daarbij opneemt.

Ecg
Met het ecg wordt de activiteit van het hart geregistreerd. Door middel van tien elektroden, die we op het lichaam plakken, houden we gedurende de hele test de hartslag nauwkeuring in de gaten. Soms gebruiken in aanvulling daarop ook nog een borstband.

Bloedafname
In enkele gevallen zal een arts bloed afnemen tijdens test. Dit geeft extra informatie over de opname van zuurstof in het bloed.

Hoe kunt u zich voorbereiden op de inspanningstest?

In een folder die u van Heliomare ontvangt wordt uitgelegd hoe u zich kunt voorbereiden op de inspanningstest.

Factuur en vergoeding
De kosten van de inspanningstest vallen onder de basisverzekering en ook onder het verplicht eigen risico. Aan het onderzoek zijn dus geen eigen kosten verbonden (met uitzondering van het eigen risico).
Het zou wel mogelijk kunnen zijn dat u een factuur krijgt via Infomedics.
Deze dient u in bij uw zorgverzekeraar en u betaalt uitsluitend datgene wat uw zorgverzekeraar vergoedt.

Afhankelijk van uw zorgverzekeraar, zijn er twee opties m.b.t. de factuur en vergoeding,

Optie 1:

 • U bent verzekerd bij Zilveren Kruis Achmea, VGZ, CZ, ONVZ en Zorg en Zekerheid(of één van onderliggende labels) en per 2023 DSW
 • De Sport- en Beweegkliniek heeft een betaalovereenkomst met deze zorgverzekeraars.
 • De Sport- en Beweegkliniek dient de factuur direct in bij de zorgverzekeraar. U krijgt geen factuur.
 • Eerst wordt uw verplicht eigen risico aangesproken, de rest vergoedt de zorgverzekeraar.
 • Wanneer uw eigen risico al op is, hoeft u zelf niets te betalen.

Optie 2:

 • U bent verzekerd bij een andere zorgverzekeraar (dan bovenstaande).
 • Via Infomedics krijgt u de factuur van de Sport- en Beweegkliniek toegestuurd. Deze factuur dient u zelf in bij uw zorgverzekeraar.
 • Eerst wordt uw verplicht eigen risico aangesproken.
 • Omdat de Sport- en Beweegkliniek geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, zal de factuur soms niet volledig vergoed worden, maar slechts voor een deel.
 • U betaalt het bedrag dat de zorgverzekering aan u vergoedt (incl. het eigen risico als dat nog niet voldaan is) aan Infomedics.
 • U stuurt de afrekenspecificatie van uw zorgverzekeraar als bewijs naar de Sport- en Beweegkliniek (info@sport-en-beweegkliniek.nl )
 • Het eventuele bedrag dat overblijft, neemt de Sport- en Beweegkliniek voor haar rekening.
 • Wanneer uw eigen risico is voldaan hoeft u dus zelf niets te betalen.