Wij leveren “Zorg met passie, laagdrempelig, servicegericht en betrouwbaar”.

De Sport- en Beweegkliniek beschikt over uiterst deskundige sportartsen en ondersteunende medewerkers. De sportartsen zijn artsen die gespecialiseerd zijn in het specialisme sportgeneeskunde en als zodanig geregistreerd zijn. Momenteel zijn er in Nederland rond de 100 geregistreerde sportartsen werkzaam.

Hoewel sportgeneeskunde lijkt te refereren aan topsport is het specialisme er voor ieder bewegend mens van jong tot oud, van niet-sporter tot topsporter.

Zie hier de definitie van sportgeneeskunde zoals die door de beroepsgroep zelf wordt gehanteerd: Sportgeneeskunde is het medisch specialisme dat zich richt op het bevorderen, waarborgen en herstellen van de gezondheid van (potentiële) deelnemers aan sport en sportieve activiteiten. Ook richt het zich op het bevorderen, waarborgen en herstellen van de gezondheid van mensen met chronische aandoeningen door sport en bewegen. Bij beiden wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de sportspecifieke belasting en belastbaarheid.

Er zijn momenteel vier sportartsen werkzaam, te weten:

  • Drs. H.J.W. (Jan-Willem) Dijkstra, sportarts en tevens directeur/ bestuurder
  • Drs. F.P.(Floor) Groot, sportarts.
  • Mevr. drs. S. (Shanna) Ilbrink, sportarts.
  • Dr. A. (Adam) Weir, sportarts

De AGB-codes en BIG-registratienummers van de sportartsen vindt u hier

Per 13 februari start Semi-arts Lindsay Pengel.  Zij zal 4 maanden in de praktijk aanwezig zijn om haar laatste co-schap uit te voeren. Lindsay zal zelf ook, onder supervisie van de sportartsen, spreekuur gaan doen. Er zal altijd extra tijd worden ingepland zodat u zowel door Lindsay als de sportarts gezien zal worden.

Sportartsen

Jan-Willem Dijkstra
Jan-Willem DijkstraSportarts, directeur/bestuurder
Floor Groot
Floor GrootSportarts
Adam Weir
Adam WeirSportarts
Shanna Ilbrink
Shanna IlbrinkSportarts
Lindsay Pengel
Lindsay PengelSemi-arts

Specialisaties en CV

Medewerkers

Iris Krijgsman
Iris KrijgsmanAlgemeen manager
Ria de Geus-van Lammeren
Ria de Geus-van LammerenAssistente
Sandra Okker
Sandra OkkerAssistente
Ilse Dek
Ilse Dek Assistente
Linda Kuijken
Linda KuijkenAssistente
Nienke de Graaff
Nienke de GraaffAssistente