Wij wensen je veel succes met je CIOS-opleiding. Wij zullen ons best doen om je zoveel mogelijk blessurevrij te houden tijdens de opleiding. De Sport- en Beweegkliniek vind je in het Kennemer Sport Center in Haarlem op de eerste etage.

Wat doet de Sport-en Beweegkliniek voor de CIOS-student?

Iedere aankomende CIOS-student ondergaat voor aanvang van de opleiding een sportmedisch onderzoek. Daarnaast bieden wij, gedurende de gehele CIOS-opleiding, de mogelijkheid tot sportmedische begeleiding van de CIOS-studenten.  Heb je last van een blessure? Dan kun je kosteloos een korte afspraak bij de sportarts inplannen. Loop even langs de balie en de assistente zal samen met jou kijken wat voor jou de beste optie is.

Wat houdt die sportmedische begeleiding in?

Gedurende de gehele studieperiode kunnen de CIOS-studenten terecht bij de sportarts van de Sport- en Beweegkliniek de voor sportblessures of andere sportmedische vragen. Tijdens de afspraak zal de sportarts je blessure onderzoeken en/of je vragen beantwoorden. Deze afspraken zijn gratis. Mocht een uitgebreider onderzoek noodzakelijk blijken, dient hiervoor een vervolgafspraak gemaakt worden. het traject valt dan onder de basisverzekering. De hoogte van de vergoeding is per zorgverzekeraar en polis verschillend. Er moet dan wel rekening worden gehouden met eigen risico (mits boven 18 jaar) en eventuele eigen bijdrage. Zie voor meer uitleg over vergoedingen: op deze website.

Indien de blessure van zodanige aard is dat onbeperkt sporten ontraden moet worden, dan krijg je van de sportarts een blessurebriefje mee. Dit briefje, waarop staat wat je wel en niet moet doen, kun je desgewenst aan de docent laten zien.

Sportmedisch onderzoek

De student moet goed gezond en lichamelijk fit zijn, zodat het volgen van de CIOS-opleiding op een verantwoorde wijze kan geschieden. Dat is de reden dat elke student een sportmedisch onderzoek moet ondergaan. Dit onderzoek zal vóór de start van opleiding moeten plaatsvinden. De student heeft dan nog voldoende tijd om de adviezen van de specialist ten aanzien van zijn conditie of anderszins op te volgen. Door hier daadwerkelijk mee aan de gang te gaan, begint de student beter voorbereid aan de CIOS-opleiding. Mocht er een lichamelijk probleem uit het onderzoek naar voren komen, dan kan een verwijzing naar een medisch collega-specialist het gevolg zijn. De risico’s om de CIOS-opleiding te volgen worden hierdoor zoveel mogelijk beperkt. Het voordeel van het sport medisch onderzoek bij de Sport- en Beweegkliniek is dat er tevens een duikkeuring bijin zit. Mocht er tijdens de opleiding voor het keuzevak duiken worden gekozen, dan is de student reeds in het bezit van een duikkeuringskaart en hoeft hier niet opnieuw voor gekeurd te worden.
Aanmelden voor een sportmedisch onderzoek, kan via de volgende link: https://mijn.sportvitalit.nl/cioshaarlem/aanmelden

Wat is de inhoud van het sportmedisch onderzoek voor de CIOS-student?

  • Een inventarisatie vooraf door de sportarts van de huidige en vroegere gezondheidsproblemen in relatie tot sportbeoefening.
  • Een onderzoek van het bewegingsapparaat (spieren en gewrichten).
  • Lengte, gewicht en bepaling van het vetpercentage en Hb.
  • Een oogtest.
  • Een longfunctie-onderzoek.
  • Een urine-onderzoek.
  • Een rust-ECG (hartfilmpje).
  • Bij eventuele afwijkingen, die klachten zouden kunnen veroorzaken bij intensieve sportbeoefening, worden adviezen gegeven om deze klachten zoveel mogelijk te voorkomen.
  • Tijdens de keuring bieden wij als extra service een duikgeneeskundige analyse met, bij goedkeuring, een rechtsgeldig bewijs.

Het afnemen van het ECG en het lichamelijk onderzoek zal in het ondergoed plaatsvinden. Het advies is daarom makkelijke kleding en desgewenst sportondergoed aan te trekken.

De kosten zijn € 149,00 (incl. duikkeuring) De resultaten van het onderzoek en de daaruit voortvloeiende adviezen ten aanzien van levensstijl en sportbeoefening worden besproken. De student ontvangt hiervan een digitaal verslag.

Bekijk hier wat je kunt verwachten tijdens het sportmedisch onderzoek