Veelgestelde vragen2022-04-08T10:48:39+01:00

Veelgestelde vragen

Om u zo goed mogelijk te informeren over de werkwijze van Sport- en beweegkliniek hebben we de meest gestelde vragen uiteengezet. Mist u een vraag of kunt u het antwoord niet vinden? Neem contact op.

Kan ik nog steeds terecht voor een regulier sportmedisch onderzoek?2022-11-03T17:17:46+01:00

Ja absoluut, naast de zorg o.b.v. een zorgvraag (zorg uit de basisverzekering) biedt de Sport- en Beweegkliniek ook screenende sportmedische onderzoeken aan.  Een sportmedisch onderzoek kan bijvoorbeeld nodig zijn voor een sportbond, opleiding of als men op eigen verzoek wil weten hoe het met de gezondheid, gericht op sport en of bewegen, gesteld is. Deze onderzoeken dient u direct zelf te betalen en indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten kunt u veelal (afhankelijk van uw polis) de factuur hiervan indienen bij uw verzekeraar.

Hier vindt u een overzicht over de inhoud van de sportmedische onderzoeken.

Is er parkeergelegenheid?2024-01-17T15:44:18+01:00

Er is ruim voldoende parkeergelegenheid voor de deur. Parkeren is gratis.

Is de locatie rolstoeltoegankelijk?2024-01-17T15:43:58+01:00

Zowel  het Kennemer Sportcenter als de Sport- en beweegkliniek is rolstoel toegankelijk. Ook is er een lift aanwezig

Ik sport niet(veel) kan ik toch bij jullie terecht?2021-09-22T14:09:20+01:00

Zeker. De sportarts is er voor iedereen, of je nu wel of niet aan sport doet, of als je wil gaan sporten. De sportarts is medisch specialist in beweegzorg en is er voor ieder (nog niet) bewegend mens, jong en oud, recreatieve en topsporter en voor zowel minder validen als mensen met chronische ziekten zoals artrose, diabetes mellitus, hart- en vaatziekten en astma. Als je klachten hebt van het houdings- en bewegingsapparaat, kun je terecht voor een consult. Ook is de sportarts gespecialiseerd in inspanningsonderzoek. Met klachten van kortademigheid, pijn op de borst, vermoeidheid, bewegingsangst en verminderde conditie kun je bij de sportarts terecht.

Met welke lichamelijke klachten kan ik bij de sportarts terecht?2022-04-06T13:45:37+01:00

De sportarts is er voor iedereen!

Je kunt bij de sportarts terecht met allerlei klachten van het houdings- en bewegingsapparaat. Dit kan een (sport)blessure zijn, maar ook als er sprake is van conditieverlies. Voor alle klachten die te maken hebben met bewegen, overbelasting,  inspanning en conditie staat de sportarts voor je klaar. Ook mensen met een chronische ziekte, zoals diabetici, astma, hart en -vaatziekten of mensen die restklachten hebben na een doorgemaakte Covid- infectie kunnen bij de sportarts terecht.

Daarnaast wordt de sportarts vaak bezocht voor een second opinion.

In onderstaand schema kunt u zien met welke klachten de huisarts u, naast de spier- en gewrichtsklachten, ook nog kan verwijzen

Hier leest u wat de sportarts doet.

Heb ik een verwijzing nodig?2024-04-10T10:21:32+01:00

Als u een zorgvraag (medische klacht) heeft is een verwijzing van huisarts of ander medisch specialist noodzakelijk.  Zonder verwijzing kunt u dan niet gezien worden. Voor de reguliere sportmedische onderzoeken (of keuringen voor een specifieke sportbeoefening) heeft u geen verwijzing nodig!

Zijn er nog onduidelijkheden? Via deze link krijgt u meer informatie over verwijzingen.

In dit document staat de informatie van de website verwijsafspraken.nl voor u op een rijtje

Wordt de geleverde zorg volledig vergoed?2024-01-17T16:02:50+01:00

Bij zorgverzekeraars waar de Sport- en Beweegkliniek een contract mee heeft wordt, buiten het eigen risico om, de zorg volledig vergoed. Bij niet gecontracteerde zorgverzekeraars kan er sprake zijn van een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is in 2023 en 2024 op 0,00 gezet. Dus mocht er buiten het eigen risico om een eigen bijdrage zijn, neemt de Sport- en Beweegkliniek die voor haar rekening. De client heeft naast het eigen risico geen extra kosten!!

Dit betekent dat alle verzekerden zonder eigen bijdrage bij de Sport- en Beweegkliniek terecht kunnen.

In 2024 heeft de Sport- en Beweegkliniek een contract met de volgende zorgverzekeraars en onderliggende labels: Zilveren Kruis, VGZ, CZ, ONVZ, Zorg en Zekerheid en DSW.

Wordt het eigen risico aangesproken?2022-04-06T14:04:39+01:00

Als u op verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist komt, zal eerst het eigen risico worden aangesproken.

Reguliere of sportspecifieke onderzoeken vallen onder de aanvullende verzekering of dienen zelf betaald te worden. Bij deze onderzoeken wordt het eigen risico niet aangesproken.

Wat is verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage?2022-04-06T14:05:06+01:00

Het verplicht eigen risico is een, vanuit de overheid vastgesteld, bedrag wat iedere Nederlander moet betalen als hij gebruik maak van zorg dat onder de basisverzekering valt. Zoals o.a. medisch specialistische zorg of medicijnen. De zorgverzekeraar gaat tot vergoeding over als dit bedrag is “opgebruikt”. Het verplicht eigen risico voor 2022 is 385 euro.

De eigen bijdrage is dat deel van de factuur wat, buiten het eigen risico om, niet door de zorgverzekeraar vergoed wordt. In het geval dat er geen contract is met een zorgverzekraar kan het voorkomen dat de zorgverzekeraar slechts een deel van de factuur vergoed(60-100%) Het bedrag wat niet vergoed wordt , is de eigen bijdrage.

De Sport- en beweegkliniek heeft voor de eiegen bijdrage een compensatieregeling getroffen. De “eigen bijdrage reductie regeling”. Deze regeling geldt voor niet gecontracteerde zorg en houdt in:

  • Als u 1 keer komt in een DBC-traject betaald u uitsluitend datgene wat de zorgverzekeraar vergoed (uiteraard dient eerst het eigen risico voldaan te zijn)
  • Als u meerdere keren komt of aanvullende diagnostiek heeft zal de eiegen bijdrag nooit hoger zijn de 150 euro. Dus: is de eigen bijdrage hoger dan 150 euro dan nemen wij het bedrag wat hierboven komt voor onze rekening.
Wat is een DBC?2022-04-06T14:06:13+01:00

DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Ziekenhuizen en Zelfstandige Behandelcentra(ZBC) werken met hetzelfde landelijke financieringssysteem. Dit is het DBC-stelsel.
Het DBC–systeem houdt in dat er één tarief wordt gehanteerd voor een (achteraf) vastgesteld traject.

In dit traject kunnen één of meer zorgactiviteiten vallen. De factuur betreft een pakketje zorg (de DBC), je rekent niet apart af voor alleen een bezoek. De prijs voor een DBC is een gemidelde prijs. Zo kan het dus voorkomen dat iemand die één polibezoek heeft gehad  in een traject, net zoveel betaald als iemand die twee keer komt en nog een röntgenfoto heeft gehad.

Mijn behandeltraject loopt over 2 jaar. Moet ik dan over beide jaren eerst het eigen risico voldoen?2024-01-17T15:42:05+01:00

Alle verzekerden vanaf 18 jaar moeten, wanneer zij gebruik maken van zorg die onder de basisverzekering valt, eerst een bedrag(het eigen risico) zelf betalen.  De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het eigen risico. In 2024 is het bedrag, net als in 2023, vastgesteld op 385 euro.

Medisch specialistische zorg (zoals de sportarts) valt, als er sprake is van een zorgvraag, onder de basisverzekering. Als u bij de sportarts onder behandeling komt, zal eerst uw eigen risico worden aangesproken. Over het jaar waarin het DBC traject start moet eerst eigen risico betaald worden. Sommige DBC trajecten zullen over het jaar heen lopen. In onderstaande infographic is te zien wanneer het eigen risico wordt aangesproken.

Uitgebreide uitleg over het eigen risico vindt u op de website zorgwijzer

Ik heb geen fysieke klachten, maar wil toch een sportmedisch onderzoek doen. Kan dat ?2022-04-06T13:42:36+01:00

Ja zeker. U kunt altijd een afspraak maken voor een sportmedisch onderzoek. Misschien wilt u weer (meer) gaan sporten en wilt u weten of het”veilig” is. Een andere reden kan zijn, dat u wil weten hoe het met u fitheid gesteld is, ook dan kunt een afspraak maken.

Deze onderzoeken vallen onder de aanvullende verzekering.

Voor mijn deelname aan een sportevenement heb ik een keuringsbewijs nodig, is het mogelijk die bij jullie te krijgen?2022-04-06T13:40:30+01:00

Bij verschillende sportevenementen in Fankrijk (bv. Marmotte of Marathon van Parijs) of Italië (bv. Maratona dles Dolomites) is een medische verklaring nodig. Voor het verkrijgen van zo’n verklaring is sportmedisch onderzoek noodzakelijk. Hiervoor kan een afspraak worden ingepland.  Afhankelijk van de eisen van de organisatie van het evenement kan dit een basisplus medisch onderzoek (K3 incl. rust ECG) worden of een groot sportmedisch onderzoek (K4 met inspanningsonderzoek)

Kan ik bij jullie terecht voor een rijbewijskeuring?2021-12-06T15:20:21+01:00

Nee er worden bij de Sport-en beweegkliniek geen rijbewijskeuringen meer uitgevoerd.

U kunt contact opnemen met 036-7200911 óf 085-4883616

Ik ben geen topsporter , maar wil toch een onderzoek met ademgasanalyse doen? Is dat mogelijk?2022-04-06T13:33:49+01:00

Zeker! U hoeft geen (top) sporter te zijn om een zeer uitgebreid onderzoek te doen. Dus ook als u weinig (of misschien niet) sport kunt u dit onderzoek doen. Als u graag wilt weten hoe fit u bent en hoe het met uw hart, longen en spieren gesteld is, is zo’n onderzoek zeker aan te raden. Ook als u weer wilt gaan sporten en wil kijken of het “veilig” is. Voor mensen die al intensief sporten en het exacte omslapunt willen weten, is dit het meest geschikte onderzoek.

Testen jullie op een fiets of op een loopband?2022-04-06T09:34:48+01:00

De inspanningsonderzoeken worden uitgevoerd op de fiets. De reden is dat er een minder beweging is, waardoor de ECG-plakkers beter op zijn plaats blijven. Daardoor is de meting preciezer. De waardes worden omgerekend naar “het lopen”.

Wat is het verschil tussen een uitgebreid en een zeer uitgebreid sportmedisch onderzoek?2022-04-06T13:38:33+01:00

Bij een groot sportmedisch onderzoek wordt het omslagpunt (naar verzuring) berekend. Bij een zeer uitgebreid sportmedisch onderzoek (met ademgasanalyse)wordt dit omslagpunt exact gemeten. Daarnaast geeft dit laatste onderzoek meer informatie over hoe het met hart, longen, spieren en algehele fitheid gesteld is.

Wat is verschil tussen een sportarts en fysiotherapeut?2022-04-06T13:42:59+01:00

De sportarts en fysiotherapeut zijn beiden gespecialiseerd in “beweegzorg”. De sportarts is, als medisch specialist, hoofdbehandelaar en stelt de diagnose. De sportarts beschikt over meer diagnostische middelen, waaronder echodiagnostiek of het aanvragen van MRI of röntgen diagnostiek. Hij stelt samen met de patiënt een behandelplan op. Ook kan de sportarts medicijnen voorschrijven of injectietherapie geven.

Wat is het verschil tussen een orthopeed en een sportarts?2022-04-06T13:43:18+01:00

De sportarts en orthopeed zijn beiden medisch sprecialist. Beide specialismen houden zich bezig met het bewegingsapparaat en werken frequent samen. Het merendeel van de blessures die de sportarts in de praktijk ziet kan conservatief behandeld worden en is derhalve het domein van de sportarts. Daar waar een operatie geindiceerd zal de sportarts doorverwijzen naar een orthopeed.

De sportarts is, naast het onderzoeken en behandelen van (sport) blessures, gespecialiseerd in inspanningsdiagnostiek, ofwel aandoeningen waar verminderde conditie een rol speelt. Via deze link kunt u meer lezen wat en sportarts doet

Ik wil gelijk een afspraak maken voor een specifiek behandeling (bv. ITEC,PRP) is dat mogelijk?2022-04-06T13:43:42+01:00

In principe niet. De sportarts wil u graag eerst zelf onderzoeken en diagnostiseren alvorens een specifieke behandeltechniek uit te voeren. Er kan een uitzondering zijn als de diagnose onmiskenbaar is of als de sportarts u al eerder gezien heeft tijdens bv. een meekijkconsult.

Ik ben door de sportarts doorverwezen voor een MRI? Brengt dit extra kosten met zich mee?2022-04-06T13:36:33+01:00

Als de sportarts een MRI voor u heeft aangevraagd valt dit onder hetzelfde DBC-behandeltraject. Het ziekenhuis waar de MRI wordt gemaakt declareert de kosten aan de Sport- en beweegkliniek. U krijgt hier geen aparte factuur van. De kosten van het DBC-behandeltraject kunnen wel hoger uitvallen, dan wanneer de MRI niet gemaakt zou zijn. Zie voor een oevrzicht van de kosten van een behandeltraject https://sport-en-beweegkliniek.nl/tarieven/

Ik heb voorkeur voor een sportarts, kan ik de behandelaar zelf kiezen?2024-01-17T15:46:06+01:00

U kunt de behandelaar zelf kiezen. Het kan echter voorkomen dat u een specifieke behandeling nodig heeft die niet door elke sportarts uitgevoerd wordt. Er zal aan u worden uitgelegd bij welke sportarts u wel terecht kunt voor deze behandeling.

Ik doe mee aan de Marathona dls Dolomites, welke keuring kan ik het beste doen?2022-11-01T14:35:22+01:00

U kunt het beste een onderzoek doen waarbij u een inspanningstest moet doen. Om zo effectief mogelijk te trainen, is een onderzoek waarbij uw omslagpunt exact wordt gemeten het meest waardevol. Dus een zeer uitgebreid sportmedisch onderzoek met ademgasanalyse. De K7 (met orhopedisch onderzoek) of de K8 (zonder orthopedoisch onderzoek)  Zie voor de tarieven

Betaal ik de kosten aan Sport- en beweegkliniek zelf?2022-04-06T14:12:46+01:00

Als u op verwijzing bent gekomen, wordt de zorg vergoed uit de basisverzekering. Bent u verzekerd bij een gecontracteerde zorgverzekeraar, dan gaat de decalaratie direct naar de zorgverzekeraar. Bij een niet gecontracteerde zorgverlener krijgt u de factuur thuis via infomedics. U dient de factuur dan zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar en voor betaling aan infomedics zorg te dragen.

Heeft u vragen?

Ga naar de bovenkant