Is uw bezoek aan de sportarts niet naar wens geweest?
Bespreek uw ontevredenheid dan met de sportarts.

Als u niet tevreden bent over de communicatie, de kwaliteit of over iets wat de sportarts/Sport- en Beweegkliniek heeft gedaan of juist niet heeft gedaan, bespreek dit dan eerst met de sportarts/ Sport-en Beweegkliniek. Zo lang de sportarts niet weet dat u ontevreden bent, kan er niets worden gedaan aan uw ontevredenheid. Als u er samen niet uitkomt of als u het lastig vindt om een gesprek met de sportarts/Sport- en Beweegkliniek aan te gaan, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het vinden van de juiste weg voor de behandeling van uw klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en luistert, informeert, adviseert en kan proberen te bemiddelen tussen u en de sportarts/SMI. De klachtenfunctionaris doet geen uitspraak over wie er gelijk heeft. Als na inzet van de klachtenfunctionaris het probleem of de klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost, dan kan de klachtenfunctionaris u informeren over de verdere mogelijkheden die er zijn om uw klacht voor te leggen aan de geschillencommissie.

Wilt u contact met de klachtenfunctionaris, dan kunt u bellen, mailen of een klachtenformulier invullen:


Klachtenformulier
Mailadres: vsg@erisietsmisgegaan.nl

Telefoonnummer: 035-2031585