U kunt bij de Sport- en Beweegkliniek terecht voor een sportmedisch consult voor een blessure of acute en chronische klachten van het bewegingsapparaat zoals gewrichts- , pees- en spierklachten. Wilt u een consultafspraak maken bij de Sport- en Beweegkliniek ga dan eerst langs bij uw huisarts. Voor een consultafspraak bij de sportarts heeft u namelijk een verwijzing van uw huisarts nodig.
De huisarts kan , indien hij/zij dat wenst, via zorgdomein (digitaal) verwijzen.

De sportarts zal na anamnese en lichamelijk onderzoek een voorlopige diagnose stellen en al of niet aanvullend onderzoek in de zin van röntgen-, MRI-echo en/of CT-diagnostiek aanvragen. De echografie zal worden verricht door gespecialiseerde sportarts van de Sport- en Beweegkliniek met aandachtsgebied echografie bewegingsapparaat. De overige genoemde onderzoeken worden verricht in de daartoe best geoutilleerde ziekenhuizen.

Nadat de uitslagen van deze onderzoeken bekend zijn, kan uw sportarts de diagnose definitief en met zekerheid stellen en zal u een behandelingsvoorstel worden gedaan.

De sportarts kan u zelf bijvoorbeeld met oefentherapie, door uzelf te verrichten, behandelen, maar ook injectietherapie en aanpassingen middels zooltjes en/of braces behoren tot de mogelijkheden. Het kan ook voorkomen dat de sportarts u voor een deelbehandeling of sportspecifieke begeleiding tijdelijk doorstuurt naar een sportfysio- of manueel therapeut.

Uiteindelijk zal de ingezette behandeling na enige tijd geёvalueerd worden middels één of meerdere herhaalconsulten door de sportarts zelf. De Sport- en Beweegkliniek streeft er altijd naar dat u steeds door één en dezelfde sportarts wordt gezien.

Indien er een operatieve behandelingsindicatie ontstaat, zal de sportarts u doorverwijzen binnen het daartoe speciale netwerk van chirurgen met specifieke expertise op het deelterrein van de bij u gestelde diagnose. De huisarts en eventueel behandelend fysiotherapeut krijgen altijd een verslag van de gestelde diagnose en het voorgestelde behandeltraject.

Hoe maak ik een afspraak?

Dagelijks tijdens kantooruren kunt u telefonisch een afspraak maken via het telefoonnummer 023-5258080.