Informatie over de kosten van een behandeltraject bij de sportarts.
Als u een sportarts bezoekt wordt er, net als bij een andere medisch specialist, een behandeltraject (DBC traject) geopend. Aan zo’n DBC traject hangt een declaratie code met daaraan een prijskaartje.  Deze declaratiecode (en het daarbij behorende prijskaartje) is afhankelijk van de diagnose die gesteld is en de in uw geval benodigde zorgactiviteiten die daaraan gekoppeld zijn. Zorgactiviteiten zijn bijvoorbeeld een polikliniekbezoek, echo, injectie of MRI. Het gehele behandeltraject is opgedeeld in periodes. Er wordt per periode gefactureerd. De eerste periode duurt 90 dagen. Mocht u langer onder behandeling blijven, wordt een vervolgtraject geopend. Meer uitleg over DBC trajecten leest u hier

Om een indicatie te geven over de tarieven is er in onderstaande tabel een indeling gemaakt over de verschillende trajecten en daarbij te verwachten kosten.

Hieronder vindt u de tarieven van de verschillende codes

 Omschrijving zorgactiviteitenGemiddelde kosten behandeltraject
 1 tot 2 polikliniekbezoeken en evt. röntgenfoto of bloedonderzoek 200 – 290 euro
 Meer dan 2 polikliniekbezoeken en evt. röntgenfoto of bloedonderzoek 350 – 475 euro
 Polikliniekbezoeken waarbij uitgebreide aanvullende diagnostiek (zoals echo diagnostiek, MRI en/of  CT scan ) wordt uitgevoerd400 – 690 euro
 1 of meerdere polikliniekbezoeken met uitgebreid inspanningsonderzoek met ademgasanalyse450 – 750 euro

Vergoedingen

De vergoeding vindt plaats vanuit de basisverzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw verzekering en polis. (Houdt u er wel rekening mee dat u het eigen risico eerst dient te voldoen).  In het geval dat uw verzekeraar niet volledig vergoedt, kan het zijn dat u nog een eigen bijdrage heeft. Hieronder krijgt u uitleg over de vergoedingen per verzekering.

Met Zilveren Kruis, VGZ, CZ en ONVZ hebben wij een contract en worden de behandelingen (m.u.v. het eigen risico) volledig vergoed. De volledige vergoeding geldt ook voor de verzekeringen die hieronder vallen, te weten:

  • Zilveren Kruis zorgverzekeringen, Interpolis, FBTO, Avero Achmea, IAK volmacht, Aevitae, De Friesland
  • Coöperatie VGZ, Bewuzt, , Aevitae (VGZ), MJVP, Univé, SZVK, Zekur, Zorgzaam verzekerd, IZZ, IZA en UMC
  • Centrale Verwerkingseenheid CZ: CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA
  • ONVZ
  • Zorg en Zekerheid
  • per 2023: DSW, Stad Holland

Bij de andere verzekeraars wordt 60 – 100% vergoed van het marktconforme tarief; dit varieert per polis en verzekering. Dit betekent dat u in dat geval een eigen bijdrage heeft (let op! dit is iets anders dan het eigen risico). U krijgt, indien u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd bent dan in bovengenoemd rijtje staat, de factuur (via Infomedics) thuis gestuurd. Voor 2024 geldt: Er hoeft geen eigen bijdrage meer betaald te worden bij trajecten die vanaf 2023 of 2024 starten, bij een niet-gecontracteerde zorgverzekeraar.

Dit betekent dat u uitsluitend hoeft te betalen wat de zorgverzekeraar vergoedt. (wel moet het eigen risico eerst worden voldaan)