Uw bezoek aan de sportarts kan op verschillende manieren tot stand komen.

U kunt bij ons terecht op verwijzing van de huisarts of medisch specialist. Er is in dat geval sprake van een zorgvraag, ofwel u heeft een medische klacht. Als u een afspraak maakt bij de sportarts, wordt er net als bij een andere medisch specialist een DBC-traject geopend. Aan een behandeltraject hangt een code en een tarief. De vergoeding van deze DBC trajecten loopt via de basisverzekering.

Met de meeste zorgverzekeraars zijn tarieven afgesproken. De declaratie gaat in dat geval direct naar uw zorgverzekeraar.

Hier leest u meer over de tarieven en vergoeding

U kunt ook bij ons terecht op eigen verzoek. Er kunnen hiervoor verschillende redenen zijn. Bijvoorbeeld omdat u wilt weten hoe het met uw fitheid gesteld is,  of u verantwoord kunt sporten of wat uw trainingszones zijn. Een andere reden kan zijn dat u een keuringsbewijs nodig heeft voor een specifieke sportbeoefening (bv duiken) deelname een sportevenement of een (sport)opleiding. In bovenstaande gevallen krijgt u een preventief sportmedisch onderzoek. De tarieven van de sportmedische onderzoeken (keuringen) vallen onder de aanvullende verzekering.

Deze onderzoeken betaalt u zelf of worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed.

De tarieven van de sportmedische onderzoeken