Voor de opleiding Sportkunde geldt een sportmedisch onderzoek als aanvullende eis. Het doel van dit onderzoek is inzicht en advies te geven met betrekking tot jouw gezondheid, zodat je de opleiding veilig kan doorlopen. Het is dus een ‘health check aan de poort’, je kan hierop niet afgewezen worden.
De inhoud van het sportmedisch onderzoek is vastgesteld door de Sport- en Beweegkliniek in overleg met de leiding van de opleiding Sportkunde van de hogeschool InHolland, conform de landelijke richtlijnen van de VSG (Vereniging Sportgeneeskunde Nederland). Het sportmedisch onderzoek wordt verzorgd door de Sport- en Beweegkliniek en vindt plaats vanaf maart 2024.

De hogeschool geeft de nieuwe studenten de contactgegevens van de Sport- en Beweegkliniek. Via de volgende link https://mijn.sportvitalit.nl/inholland/aanmelden meld je je aan voor het sportmedische onderzoek. De Sport- en Beweegkliniek zal alle nieuwe studenten inplannen vóór 1 september 2024.

  • De student krijgt na afloop van het sportmedische onderzoek een digitaal verslag mee dat door de sportarts mondeling wordt toegelicht. Tevens krijgt de student (ook digitaal) een bewijs sportmedisch onderzoek.
  • De opleiding Sportkunde krijgt van iedere student dat formulier met vermelding “geen medische bezwaren” om de opleiding Sportkunde te beoefenen.
  • Bij eventuele afwijkingen die klachten zouden kunnen veroorzaken bij intensieve sportbeoefening worden adviezen gegeven om deze klachten zoveel mogelijk te voorkomen.
  • Indien er afwijkingen geconstateerd worden, waardoor de kans op voltooiing van de lichamelijk intensieve opleiding gering wordt geacht, zal dit met de student worden besproken. Het bevoegd gezag van de opleiding Sportkunde wordt op de hoogte gebracht van het verhoogde risico van deze student.
  • Er wordt in voorkomend geval contact opgenomen met en/of verwezen naar andere (para)medische instanties.
  • Er worden adviezen aan studenten, docenten en de schoolleiding gegeven over zaken als trainingsopbouw, voeding, hygiëne, blessurepreventie, spreiding en dosering van fysieke belastingen in de opleiding, enzovoort.

De Sport- en Beweegkliniek legt een sportmedisch dossier aan van iedere student die voor het beginonderzoek is geweest. De kosten van het sportmedisch onderzoek à 145,00. Voor toelating tot de opleiding Sportkunde, dienen door de kandidaat-studenten rechtstreeks (na afloop van het onderzoek) aan de Sport-en Beweegkliniek betaald te worden.