Jaarlijks dient de Sport- en Beweegkliniek de verplichte maatschappelijke jaarverantwoording in.

Daarnaast wordt een kort jaarverslag gemaakt.