Geneeskunde studenten.

Zowel via de VU als via de UvA komen aankomend artsen hun coschap lopen bij de Sport- en
Beweegkliniek. Tot halverwege 2016 waren dit vooral studenten die hun oudste (keuze) coschap
deden. Sinds de erkenning vinden voornamelijk semi arts stages van 4 maanden plaats. Onder
eindverantwoordelijkheid van de huidige vakgroep voorzitter vindt begeleiding door de vier
sportartsen plaats. De semiarts wordt wegwijs gemaakt en opgeleid in het vak
sportgeneeskunde en voert onder supervisie (gedeeltelijke) sportmedische onderzoeken en/of
consulten uit.

Overige studenten.

Regelmatig krijgt de Sport- en Beweegkliniek verzoeken van reeds gevestigde huisartsen of aio’s
huisartsgeneeskunde om een aantal dagen mee te lopen bij de Sport- en Beweegkliniek. De reden voor
dit verzoek is om inzicht te krijgen in de werkzaamheden en expertise van de sportarts en gericht te
kunnen verwijzen. Ook (sport)fysiotherapeuten vragen om mee te lopen. Voor de
sportfysiotherapeuten in opleiding is het een onderdeel van de opleiding. Door de grote vraag kan niet
aan elk verzoek gehoor worden gegeven. Echter zodra de mogelijkheid er is, wordt dit verzoek zeker
ingewilligd.