De wachtijden

Voor de medisch speialistische zorg hanteren wij de volgende wachttijden:

  • De wachttijd voor een regulier consult is gemiddeld 7 werkdagen.
  • De wachttijd voor een combinatie afspraak met inspanningsdiagnostiek is 5-20 werkdagen
  • De wachttijd voor een combinatie afspraak met echodiagnostiek 8-15 werkdagen

Indien de verwijzer aangeeft dat er met een spoed een afspraak ingepland moet worden, zal daar ruimte voor worden vrijgemaakt in de agenda. En zal in dat geval een spoedafspraak worden ingepland.
Zodra de wachttijd oploopt worden extra sportartsen ingezet om de wachttijden zo kort mogelijk te houden.

Bij de reguliere sportmedische – en sportspecifieke medische onderzoeken is de wachttijd afhankelijk van de duur van het onderzoek.