De Sport- en Beweegkliniek heeft de beschikking over ultra moderne echografie apparatuur waarmee onderzoek kan worden verricht naar klachten van uw gewrichten, pezen en spieren.  In januari 2021 is de nieuwste aanwinst (de geavanceerde Siemens Juniper) in gebruik genomen. Deze echografie of MSU (musculo-skeletal ultrasound) onderzoeken kunnen met korte wachttijd, op indicatie van de sportarts van de Sport- en Beweegkliniek zelf in eigen beheer worden verricht. Deze diagnostiek maakt dan deel uit van een DBC traject.

Verwijzing voor echografie via de huisarts of op advies van de fysiotherapeut is ook mogelijk. Er is dan wel een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk.

Twee van de vijf aan de Sport- en Beweegkliniek verbonden sportartsen, te weten Jan Willem Dijkstra en Adam Weir, zijn gespecialiseerd in echografisch onderzoek. Jan Willem Dijkstra heeft in 2006 de cursus echografie onder auspiciën van de Vereniging voor Sportgeneeskunde(VSG) succesvol doorlopen. De afgelopen jaren heeft hij zich steeds verder toegelegd op hands-on echografie( MSU) ten behoeve van diagnostiek van aandoeningen van het bewegingsapparaat en volgt nationaal en internationale bijscholing. Hij is tevens gespecialiseerd in de verschillende echogeleide behandeltechnieken. Dr. Adam Weir, heeft in 2018 in de nascholing doorlopen en heeft zich de laatste jaren ontwikkeld in met name de echografische diagnostiek van de onderste extremiteit. Dit als perfecte aanvulling op zijn reeds bestaande grote expertise op het gebied van liesklachten.

Er is in de wetenschap bewijs dat echografie zeer geschikt en betrouwbaar is bij de diagnostiek van oppervlakkig gelegen structuren zoals spieren, pezen en banden mits door een ervaren onderzoeker uitgevoerd.

Echografie heeft de volgende indicatiegebieden:

  • Diagnostiek naar oorzaak van nek/schouder-, elleboog-, pols-, heup-, lies-, knie-, enkel-, en hiel- en voetzoolklachten
  • Diagnostiek bij tendinopathie (peesklachten):wel of geen ruptuur, ernst en prognose van de peesaandoening.
  • Detecteren van littekenweefsel waaronder verkalkingen in pezen (bv schouder).
  • Inschatting van ernst en beoordeling prognose van spierblessure (bv. hamstring/quadriceps/kuit).
  • Beoordeling van bandletsels (enkel, knie, duim).
  • Aantonen/uitsluiten bursitis (slijmbeursontsteking).

Voordeel van deze procedure is dat de patiënt zelf tijdens het echo onderzoek kan bijsturen waar de exacte pijn of klacht zich bevindt zodat de sportarts de klacht optimaal in beeld kan brengen en kan beoordelen op eventuele afwijkingen.

De Sport- en Beweegkliniek heeft in 2021 nieuwe ultramoderne Siemens echoapparatuur aangeschaft welke door sterk verbeterde beeldvormende technieken naast de ervaring van de echografist zal bijdragen aan verdere kwaliteitsverbetering van de echografische expertise binnen de vakgroep sportgeneeskunde.

Let op, hier volgt de te volgen procedure verzoek echografie van buiten door verwijzers: Indien een verzoek ingediend wordt door orthopedisch chirurg, huisarts en/of sportarts zal in de meeste gevallen direct een echoconsult ingepland worden. In het geval dat de fysiotherapeut aan zijn/haar cliënt een echo adviseert, is er voor een bezoek aan de sportarts wel een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.

Bij Sport- en Beweegkliniek kunt u terecht voor diverse echogeleide behandeltechnieken.