Regelmatig vindt evaluatie plaats met onze ketenpartners. Om een beter beeld te krijgen heeft de Sport- en Beweegkliniek in 2018 voor de eerste keer een tevredenheidenquete laten invullen door een aantal ketenpartners. In 2021 zijn wederom ketenpartners benaderd.
Er is namelijk de laatste jaren veel veranderd in “Sportgeneeskunde land”. Sinds 2016 valt sportgeneeskunde (deels) onder de basisverzekering. Ook maakt het centrum een sterke groei door. De Sport- en Beweegkliniek wil qua service en dienstverlening graag mee blijven groeien en verder verbeteren, zowel voor de cliënt maar ook voor de samenwerkende ketenpartners. Dat is de reden dat de Sport- en Beweegkliniek onder een aantal ketenpartners zowel in 2018, 2019 als in 2021 een ketenpartner tevredenheid onderzoek heeft gedaan. Het doel is door de constructieve feedback, verbeterpunten aan te kunnen pakken.