Regelmatig vindt evaluatie plaats met onze ketenpartners. Om een beter beeld te krijgen heeft de Sport- en Beweegkliniek in 2018 voor de eerste keer een tevredenheidenquete laten invullen door een aantal ketenpartners. In 2019, 2021 en 2023 zijn wederom ketenpartners benaderd.
Er is namelijk de laatste jaren veel veranderd in “Sportgeneeskunde land”. Sinds 2016 valt sportgeneeskunde (deels) onder de basisverzekering. Ook maakt het centrum een sterke groei door. De Sport- en Beweegkliniek wil qua service en dienstverlening graag mee blijven groeien en verder verbeteren, zowel voor de cliënt maar ook voor de samenwerkende ketenpartners. Dat is de reden dat de Sport- en Beweegkliniek onder een aantal ketenpartners  een ketenpartner tevredenheid onderzoek heeft gedaan. Het doel is door de constructieve feedback, verbeterpunten aan te kunnen pakken. Helaas is de respons niet waar we op gehoopt hebben, maar overbelasting in de zorgsector zal daar zeker toe hebben bijgedragen.

Hier zijn de verbeterpunten n.a.v. het ketenprtnertevredenheid onderzoek 2023 te lezen