Volg ons op Twitter

Sportgeneeskunde

Tarieven

Een afspraak maken?

Dagelijks tijdens kantooruren kunt u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 023-5258080.

U kunt bij ons terecht op verwijzing van de huisarts of een medisch specialist. Er is in dat geval sprake van een zorgvraag, ofwel u heeft een medische klacht. Als u een afspraak maakt bij de sportarts, wordt er net als bij een andere medisch specialist een DBC-traject geopend. De vergoeding van deze DBC trajecten loopt via de basisverzekering.
 

Onze tarieven verzekerde zorg (vallend onder de basisverzekering)

Informatie over de kosten van een behandeltraject bij de sportarts.
Als u een sportarts bezoekt wordt er, net als bij een andere medisch specialist, een behandeltraject (DBC traject) geopend. Aan zo’n DBC traject hangt een declaratie code met daaraan een prijskaartje.  Deze declaratiecode (en het daarbij behorende prijskaartje) is afhankelijk van de diagnose die gesteld is en de in uw geval benodigde zorgactiviteiten die daaraan gekoppeld zijn. Zorgactiviteiten zijn bijvoorbeeld een polikliniekbezoek, echo, injectie of MRI. Het gehele behandeltraject is opgedeeld in periodes. Er wordt per periode gefactureerd. De eerste periode duurt 90 dagen. Mocht u langer onder behandeling blijven, wordt een vervolgtraject geopend. Meer uitleg over DBC trajecten leest u hier
 

Hieronder vindt u de tarieven van de verschillende codes:

passantentarieven-jan-2020
passantentarieven-jan-2021
Aangezien bij aanvang van het traject, niet duidelijk is welke declaratiecode voor u van toepassing gaat worden en wij toch graag transparant willen zijn over de bedragen, hebben wij voor u de volgende globale indeling gemaakt(op basis van de meest gebruikte declaratiecodes): 

 

 Omschrijving zorgactiviteiten  Gemiddelde kosten       behandeltraject
 1 tot 2 polikliniekbezoeken en evt. röntgenfoto of bloedonderzoek   200 – 245 euro
 Meer dan 2  polikliniekbezoeken en evt. röntgenfoto of   bloedonderzoek  350 – 400 euro
 Polikliniekbezoeken waarbij uitgebreide aanvullende diagnostiek   (zoals echo diagnostiek, MRI en/of  CT scan ) wordt uitgevoerd  400 – 600 euro
 1 of meerdere polikliniekbezoeken met uitgebreid   inspanningsonderzoek met ademgasanalyse  450 - 650 euro


Vergoedingen

De vergoeding vindt plaats vanuit de basisverzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw verzekering en polis. (Houdt u er wel rekening mee dat u het eigen risico eerst dient te voldoen).  In het geval dat uw verzekeraar niet volledig vergoedt, kan het zijn dat u nog een eigen bijdrage heeft. Hieronder krijgt u uitleg over de vergoedingen per verzekering.
 
Met Zilveren Kruis en VGZ (vanaf 1-5-2019) hebben wij een contract en worden de behandelingen (m.u.v. het eigen risico) volledig vergoed. De volledige vergoeding geldt ook voor de verzekeringen die hieronder vallen, te weten:
  • Zilveren Kruis zorgverzekeringen, Interpolis, FBTO, Avero Achmea, IAK volmacht, Aevitae, De Friesland
  • Coöperatie VGZ, Bewuzt, , Aevitae (VGZ), MJVP, Univé, SZVK, Zekur, Zorgzaam verzekerd, IZZ, IZA en UMC

Vanaf januari 2021 komen daar de volgende zorgverzekeraars bij. Ook bij deze zorgerzekeraars worden de behandelingen (m.u.v. het eigen risico) volledig vergoed

  • CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, Just
  • ONVZ, PNOzorg, VvAA en Jaah


Bij de overige verzekeraars wordt 60 - 100% vergoed van het marktconforme tarief; dit varieert per polis en verzekering. Dit betekent dat u in dat geval een eigen bijdrage heeft (let op! dit is iets anders dan het eigen risico). U krijgt, indien u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd bent dan in bovengenoemd rijtje staat, de factuur (via Infomedics) thuis gestuurd.
 
Voor sommige gevallen hebben wij een eigen bijdrage reductieregeling: bij 1 polikliniekbezoek betaalt u uitsluitend datgene dat uw zorgverzekeraar vergoedt. In alle andere gevallen zal de eigen bijdrage nooit hoger worden dan 150 euro. Het eventuele restantbedrag nemen wij voor onze rekening.
Voor informatie met betrekking tot de hoogte van de vergoeding verwijzen wij u naar uw verzekeraar.

Met ingang van 2018 zijn telefonische consulten door de NZa qua tarifering gelijkgesteld aan een herhaalconsult.
Mocht er een telefonische afspraak gepland staan en er zijn geen klachten meer kan dit telefonisch aan de assistente worden doorgegeven. De afspraak wordt dan gecanceld.

Naast de bovengenoemde zorg op basis van een zorgvraag biedt de Sport- en Beweegkliniek ook screenende sportmedische onderzoeken aan bv. voor een sportbond, opleiding of als men op eigen verzoek wil weten hoe het met de gezondheid, gericht op sport en of bewegen, gesteld is. In onderstaande tabel ziet u de tarieven die wij voor deze onderzoeken hanteren.
Deze onderzoeken dient u direct zelf te betalen en indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten kunt u veelal (afhankelijk van uw polis) de factuur hiervan indienen bij uw verzekeraar.

Voor het afzeggen van een afspraak gelden de volgende regels: tenminste 24 uur van tevoren, zonder financiële verplichtingen. Wilt u de afspraak wijzigen of afzeggen, dan dient u dat uiterlijk 24 uur van tevoren te doen, anders moeten wij u de hiervoor gemaakte kosten in rekening brengen.

Tarieven sportmedische onderzoeken 2021 (aanvullende verzekering)

 Naast de bovengenoemde zorg op basis van een zorgvraag biedt de Sport- en Beweegkliniek ook screenende sportmedische onderzoeken aan bv. voor een sportbond, opleiding of als men op eigen verzoek wil weten hoe het met de gezondheid, gericht op sport en of bewegen, gesteld is. In onderstaande tabel ziet u de tarieven die wij voor deze onderzoeken hanteren.
Deze onderzoeken dient u direct zelf te betalen en indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten kunt u veelal (afhankelijk van uw polis) de factuur hiervan indienen bij uw verzekeraar.

Voor het afzeggen van een afspraak gelden de volgende regels: tenminste 24 uur van tevoren, zonder financiële verplichtingen. Wilt u de afspraak wijzigen of afzeggen, dan dient u dat uiterlijk 24 uur van tevoren te doen, anders moeten wij u de hiervoor gemaakte kosten in rekening brengen.

Prijswijzigingen zijn voorbehouden voor onderstaand overzicht.


  
Tarieven sportmedische onderzoeken 2021 (aanvullende verzekering)
 
Sportmedische onderzoeken Code Kosten
Basis sportmedisch onderzoek voor sporters jonger dan 12 jaar. Roeien / schaatsen / turnen / tennis / paardrijden enz. K 2 + €127,50
Basis sportmedisch onderzoek met rust-ECG, geadviseerd voor sporters ouder dan 12 jaar. Roeien / schaatsen / turnen / tennis / paardrijden / boksen enz. K 3 + €147,50
Sportmedisch onderzoek met rust-ECG incl sportmedisch duikonderzoek voor toekomstige CIOS- studenten.  K 3 €137,50
Sportmedisch onderzoek met rust-ECG voor toekomstige ALO- / VEVA / INHollandstudenten, cios dans of cios zonder duikonderzoek K 3 €133,50
Herhaling K3, CIOS/ALO/INHolland Herh. K 3 € 77,50
Groot sportmedisch onderzoek met inspanningstest / ECG incl. bewegingsapparaat K 4 €242,50
Herhaling van bovenstaand sportmedisch onderzoek / op indicatie van de sportarts Herh. K 4 €122,00
Zeer uitgebreid sportmedisch onderzoek voor topsporters of sporters die exact het omslagpunt (VO2  max.) en hartslagzones nauwkeurig gemeten willen hebben.Als K4-plus ademgasanalyse (oxymetrie) K 7 €317,50
Herhaling van bovenstaand sportmedisch onderzoek / op indicatie van de sportarts Herh. K 7 € 168,-
Ergometrisch onderzoek in opdracht van ARBO-diensten enz. K 5 €182,50
Cardiovasculaire screening met inspanningstet (zonder ademgasanalyse) K 6 €182,50
Zeer uitgebreide cardiovasculaire screening voor topsporters of sporters die exact het omslagpunt (VO2  max.) en hartslagzones nauwkeurig gemeten willen hebben. Met ademgasanalyse (oxymetrie), zonder uitgebreid onderzoek van houdings- en bewegingsapparaat. K 8 € 271,-
Herhaling van bovenstaand sportmedisch onderzoek / op indicatie van de sportarts Herh. K 8 € 168,-
 
Sportspecifieke onderzoeken Code Kosten
Zweefvliegen / schermvliegen / parachutespringen K 1 € 86,00
Cardiovasculaire screening ter voorkoming van plotse dood (Lausanne-protocol) voor personen van 12-35 jaar K 1 Lausanne € 75,00
Duiksport / KNMV (motorsport) / MON (verplicht) / KNAF (autosport) (zonder rust ECG) K 2 € 99,00
Sportmedisch onderzoek voor de KNAF voor licentie internationaal  < 45 jr K 3  € 147,50
Sportmedisch onderzoek voor de KNAF  voor licentie internationaal  > 45 jr K 4  € 242,50
 

In het vergoedingenoverzicht 2021 staan de vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering.