Volg ons op Twitter

Sportgeneeskunde

Tarieven

Een afspraak maken?

Dagelijks tijdens kantooruren kunt u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 023-5258080.

U kunt bij ons terecht op verwijzing van de huisarts of een medisch specialist. Er is in dat geval sprake van een zorgvraag, ofwel u heeft een medische klacht. Als u een afspraak maakt bij de sportarts, wordt er net als bij een andere medisch specialist een DBC traject geopend. De vergoeding van deze DBC trajecten loopt via de basisverzekering. Uitleg hierover vind u hier  
In passantentarieven 2017 vind u de tarieven die bij de verschillende declaratiecodes(DBC codes) horen. Hier vindt u de passanten tarieven 2018

Met ingang van 2018 zijn telefonische consulten door de NZa qua tarifering gelijkgesteld aan een herhaalconsult.
Mocht er een telefonische afspraak gepland staan en er zijn geen klachten meer kan dit telefonisch aan de assistente worden doorgegeven. De afspraak wordt dan gecanceld.

Naast de bovengenoemde zorg op basis van een zorgvraag biedt de Sport- en Beweegkliniek ook screenende sportmedische onderzoeken aan bv. voor een sportbond, opleiding of als men op eigen verzoek wil weten hoe het met de gezondheid, gericht op sport en of bewegen, gesteld is. In onderstaande tabel ziet u de tarieven die wij voor deze onderzoeken hanteren.
Deze onderzoeken dient u direct zelf te betalen en indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten kunt u veelal (afhankelijk van uw polis) de factuur hiervan indienen bij uw verzekeraar.

Voor het afzeggen van een afspraak gelden de volgende regels: tenminste 24 uur van tevoren, zonder financiële verplichtingen. Wilt u de afspraak wijzigen of afzeggen, dan dient u dat uiterlijk 24 uur van tevoren te doen, anders moeten wij u de hiervoor gemaakte kosten in rekening brengen.
 

Tarieven 2018
 

Prijswijzigingen zijn voorbehouden voor onderstaand overzicht.

Sportmedische onderzoeken Code Kosten
Basis sportmedisch onderzoek voor sporters jonger dan 12 jaar. Roeien / schaatsen / turnen / tennis / paardrijden enz. K 2 + € 120,-
Basis sportmedisch onderzoek met rust-ECG, geadviseerd voor sporters ouder dan 12 jaar. Roeien / schaatsen / turnen / tennis / paardrijden / boksen enz. K 3 + €142,50
Sportmedisch onderzoek met rust-ECG incl sportmedisch duikonderzoek voor toekomstige CIOS- studenten.  K 3 €132,50
Sportmedisch onderzoek met rust-ECG voor toekomstige ALO- / VEVA / INHollandstudenten, cios dans of cios zonder duikonderzoek K 3 €127,50
Herhaling K3, CIOS/ALO/INHolland Herh. K 3 € 70,-
Groot sportmedisch onderzoek met inspanningstest / ECG incl. bewegingsapparaat K 4 € 225,-
Herhaling van bovenstaand sportmedisch onderzoek / op indicatie van de sportarts Herh. K 4 €112,50
Zeer uitgebreid sportmedisch onderzoek voor topsporters of sporters die exact het omslagpunt (VO2  max.) en hartslagzones nauwkeurig gemeten willen hebben.Als K4-plus ademgasanalyse (oxymetrie) K 7 € 299,-
Herhaling van bovenstaand sportmedisch onderzoek / op indicatie van de sportarts Herh. K 7 € 155,-
Ergometrisch onderzoek in opdracht van ARBO-diensten enz. K 5 € 172,-
Cardiovasculaire screening met inspanningstet (zonder ademgasanalyse) K 6 € 172,-
Zeer uitgebreide cardiovasculaire screening voor topsporters of sporters die exact het omslagpunt (VO2  max.) en hartslagzones nauwkeurig gemeten willen hebben. Met ademgasanalyse (oxymetrie), zonder uitgebreid onderzoek van houdings- en bewegingsapparaat. K 8 € 255,-
Herhaling van bovenstaand sportmedisch onderzoek / op indicatie van de sportarts Herh. K 8 € 155,-
 
Sportspecifieke onderzoeken Code Kosten
Zweefvliegen / schermvliegen / parachutespringen K 1 € 80,-
Cardiovasculaire screening ter voorkoming van plotse dood (Lausanne-protocol) voor personen van 12-35 jaar K 1 Lausanne € 70,-
Duiksport / KNMV (motorsport) / KNAF (autosport) K 2 € 94,-
Sportmedisch onderzoek voor de KNWU met rust-ECG K 3 KNWU € 125,-
Sportmedisch onderzoek voor de KNWU met inspanningstest I.ECG incl. bewegingsapparaat K 4 KNWU € 225,-
 
 
Overige tarieven Kosten
Alle polikliniekbezoeken/onderzoeken op basis van een zorgvraag.  ( ofwel op verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist).
Telefonische consulten.
Valt onder de basisverzekering.
De hoogte van de vergoeding hangt af van uw verzekering
Biometrie: HB/cholesterol/bloedsuiker/urine € 23,-
Longfunctie/lengte/gewicht/vetpercentage € 33,-

 In het vergoedingen overzicht aanvullende verzekering vind u de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering voor 2018.