Als de sportarts een MRI voor u heeft aangevraagd valt dit onder hetzelfde DBC-behandeltraject. Het ziekenhuis waar de MRI wordt gemaakt declareert de kosten aan de Sport- en beweegkliniek. U krijgt hier geen aparte factuur van. De kosten van het DBC-behandeltraject kunnen wel hoger uitvallen, dan wanneer de MRI niet gemaakt zou zijn. Zie voor een oevrzicht van de kosten van een behandeltraject https://sport-en-beweegkliniek.nl/tarieven/