In principe niet. De sportarts wil u graag eerst zelf onderzoeken en diagnostiseren alvorens een specifieke behandeltechniek uit te voeren. Er kan een uitzondering zijn als de diagnose onmiskenbaar is of als de sportarts u al eerder gezien heeft tijdens bv. een meekijkconsult.