Alle verzekerden vanaf 18 jaar moeten, wanneer zij gebruik maken van zorg die onder de basisverzekering valt, eerst een bedrag(het eigen risico) zelf betalen.  De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het eigen risico. In 2024 is het bedrag, net als in 2023, vastgesteld op 385 euro.

Medisch specialistische zorg (zoals de sportarts) valt, als er sprake is van een zorgvraag, onder de basisverzekering. Als u bij de sportarts onder behandeling komt, zal eerst uw eigen risico worden aangesproken. Over het jaar waarin het DBC traject start moet eerst eigen risico betaald worden. Sommige DBC trajecten zullen over het jaar heen lopen. In onderstaande infographic is te zien wanneer het eigen risico wordt aangesproken.

Uitgebreide uitleg over het eigen risico vindt u op de website zorgwijzer