De sportarts en fysiotherapeut zijn beiden gespecialiseerd in “beweegzorg”. De sportarts is, als medisch specialist, hoofdbehandelaar en stelt de diagnose. De sportarts beschikt over meer diagnostische middelen, waaronder echodiagnostiek of het aanvragen van MRI of röntgen diagnostiek. Hij stelt samen met de patiënt een behandelplan op. Ook kan de sportarts medicijnen voorschrijven of injectietherapie geven.