Als u een zorgvraag (medische klacht) heeft is een verwijzing van huisarts of ander medisch specialist noodzakelijk.  Zonder verwijzing kunt u dan niet gezien worden. Voor de reguliere sportmedische onderzoeken (of keuringen voor een specifieke sportbeoefening) heeft u geen verwijzing nodig!

Zijn er nog onduidelijkheden? Via deze link krijgt u meer informatie over verwijzingen.

In dit document staat de informatie van de website verwijsafspraken.nl voor u op een rijtje