DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Ziekenhuizen en Zelfstandige Behandelcentra(ZBC) werken met hetzelfde landelijke financieringssysteem. Dit is het DBC-stelsel.
Het DBC–systeem houdt in dat er één tarief wordt gehanteerd voor een (achteraf) vastgesteld traject.

In dit traject kunnen één of meer zorgactiviteiten vallen. De factuur betreft een pakketje zorg (de DBC), je rekent niet apart af voor alleen een bezoek. De prijs voor een DBC is een gemidelde prijs. Zo kan het dus voorkomen dat iemand die één polibezoek heeft gehad  in een traject, net zoveel betaald als iemand die twee keer komt en nog een röntgenfoto heeft gehad.