Herstel van Fysieke fitheid bij Covidpatiënten onder begeleiding van de sportarts

De zorg wordt sinds kort geconfronteerd met post-COVID-19 patiënten. Lang revalideren na 'milde' corona: 'Onbekend of er blijvende schade is' . Als coronapatiënten het ziekenhuis of de intensive care verlaten, wacht hen een lang revalidatietraject. Maar niemand weet precies hoelang. Ook patiënten die onder de groep vallen met 'milde klachten' moeten soms langdurig revalideren.
Er is door de “werkgroep Exercise is Medicine” van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)  het document  Sportgeneeskunde Advies Nazorg COVID-19: herstel fysieke fitheid geschreven. Dhr. H.J.W Dijkstra (sportarts en directeur betsuurder van de Sport- en Beweegkliniek) is mede auteur van het artikel.

Aangezien het om een nieuw ziektebeeld gaat, wil de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) haar leden, zijnde de sportarts en andere zorgverleners die actief zijn in de generieke beweegzorg, ondersteunen bij het maken van de best mogelijke behandelkeuzes d.m.v. dit VSG advies. Dit advies is tevens een aanvulling op de ‘Leidraad Nazorg voor patiënten met COVID-19’ en ‘Leidraad Nazorg voor IC-patiënten met COVID-19’ van de Federatie Medisch Specialisten.