De specifieke expertise van de sportarts betreft fysieke belasting versus belastbaarheid bij sporten en bewegen. Sport en beweging kunnen daarbij zowel doel als middel zijn: de sportarts is er niet alleen voor prestatiegerichte of recreatieve sporters, maar voor ieder bewegend mens.

In het artikel wanneer een sportarts inschakelen?  leest u hier meer over.