Langdurige vermoeidheid , kortademigheid, pijn op de borst en spierpijn na COVID 19? Wat te doen?
 
Zie publicatie artikel Longfonds
 
“Bijna een half jaar na de infectie heeft meer dan de helft (55 procent) van 1005 coronapatiënten nog steeds 6 of meer klachten. 9 op de 10 (91 procent) geeft aan nog last te hebben van meer dan één symptoom. Nog geen 5 procent is inmiddels geheel klachtenvrij. Dat blijkt uit onderzoek van Longfonds, kennis- en behandelcentrum Ciro en de Universiteiten Maastricht en Hasselt. “Een zorgwekkend beeld. Eens te meer wordt duidelijk hoe groot de gezondheidsgevolgen zijn van dit virus”, zegt directeur Michael Rutgers van Longfonds. “Deze patiëntengroep moet gezien, gehoord en geholpen worden. Daarom is het van groot belang dat hun klachten nog beter in kaart worden gebracht.”
 
Lees hier het hele artkel:
https://www.longfonds.nl/nieuws/longfonds-“zorgwekkend-beeld-langere-termijngevolgen-corona
 
Inspanningsdiagnostiek laat zien dat het gelukkig veelal uitingen zijn van zeer sterke terugval in conditie en dus behandelbaar door de sportarts zonder medicatie maar d.m.v.  beweeginterventie.
Door middel van een maximale inspanningstest met ademgasanalyse wordt hart-, long- en spierfunctie en de conditie in kaart gebracht.
We zien deze verschijnselen zowel bij patiënten na milde covid-19 die via de huisarts komen, als bij de post IC opname groep patiënten die, in samenwerking met Heliomare, worden getest.
 
Onze bij NVTG submitted publicatie “eerste observaties na IC  opnamen na COVID-19, i.s.m. Heliomare,  bevestigd dit beeld!