In het kader van zijn rol als voorzitter van het VSG expertise panel “Exercise is Medicine” werd sportarts Jan Willem Dijkstra onlangs geïnterviewd.

Wie is Jan Willem Dijkstra? Je ziet het in deze video

Waar is Jan Willem trots op! In 6 punten legt hij het uit

Kom meer te weten over een werkgroep exercise is medicine voor de vereniging sportgeneeskunde. Jan Willem Dijkstra is voorzitter van het expertpanel van exercise is medicine. Hij legt in een  mini-pitch uit waarom Exercise is Medicine (EIM) als thema essentieel en participatie in het expertpanel zo belangrijk is.

Laatste deel van het interview: Van Calimero to gamechanger – nu en in de toekomst.