Volg ons op Twitter

Sportgeneeskunde

Onderwijs

De afdeling sportgeneeskunde in de Sport- en beweegkliniek-heeft zich mede ten doel gesteld om kennisoverdracht vanuit en over het specialisme sportgeneeskunde te bevorderen.

De sportartsen van de Sport- en beweegkliniek begeleiden regelmatig:

  • Studenten van het VUMC en AMC Amsterdam die hun semi-artsstage lopen. Dit zijn studenten geneeskunde in opleiding tot basisarts en hun laatste co-schap als "semi-arts" uitvoeren. Een semi-arts loopt  mee en kan onder supervisie delen van het sportmedisch onderzoek en consulten doen.
  • arts-assistenten sportgeneeskunde. Dit zijn jonge, klare en afgestudeerde artsen die aan het begin staan van hun carrière en zich (nog gaan) specialiseren in een vakgebied van de geneeskunde. Een arts-assistent voert al naar gelang van zijn/haar ervaring onder supervisie van de sportarts bepaalde onderzoeken zelfstandig uit.
  • sportfysiotherapeuten (i.o.). Dit zijn geïnteresseerde sportfysiotherapeuten dan wel sportfysiotherapeuten in opleiding die meelopen met de sportarts om inzage te verkrijgen in de klinische praktijk van het specialisme sportgeneeskunde. De sportfysiotherapeut en sportarts werken in de dagelijkse sportmedische praktijk veel samen, waarbij de rode draad van het beleid na diagnostiek uitgezet wordt door de sportarts.
  • Huisartsen (in opleiding) die meer willen weten van het specialisme Sportgeneeskunde.

Bijscholingen

De sportartsen van de Sport- en beweegkliniek geven zeer regelmatig voordrachten aan collega-specialisten, huisartsen en (sport)fysiotherapeuten, maar ook aan verenigingen of bijzondere selecties in bepaalde takken van sport alsmede t.b.v. het met de Sport- en beweegkliniek samenwerkende CIOS.

In 2018 werden door de drie sportartsen van de Sport- en beweegkliniek de presentaties en workshops verzorgd tijdens de WDH(Werkgroepddeskundigheids bevordering huisartsen)-dag georganiseerd door DOKH (huisartsenbijscholingsorganisatie Noord-Holland).
In de gegeven scholingen 2018 leest u alle scholingen en lezingen die door de sportartsen in 2018 zijn gegeven.