Volg ons op Twitter

Sportgeneeskunde

Wetenschap

De afdeling sportgeneeskunde in de Sport- en beweegkliniek participeert in diverse multicentre-studies of trials en stuurt tevens vanuit haar eigen vakgroep aan op het initiëren van wetenschappelijk onderzoek in de sportgeneeskunde.

Het doel van het meedoen en opstarten van deze wetenschappelijke onderzoeken is dat er steeds vorderingen gemaakt kunnen worden ten aanzien van verbeteringen in diagnostiek en behandeling van sport- en bewegingsgerelateerde aandoeningen. Wetenschappelijke studies zijn er dus met name voor u als patiёnt, hoewel u er lang niet altijd direct iets van zult merken. Vaak duurt het maanden of soms enkele jaren voordat resultaten kunnen worden gepubliceerd in veelal nationale en internationale sportgeneeskundige tijdschriften en/of op sportmedische congressen.

Doordat wij meedoen aan wetenschappelijk onderzoek zijn er in de Sport- en beweegkliniek soms onderzoeksassistenten werkzaam en kan u geheel vrijblijvend worden gevraagd of u in een bepaald geval mee wilt doen aan een studie.

Procedure participatie wetenschappelijk onderzoek voor u als patiёnt

Te allen tijde zal u eerst informatie en uitleg worden gegeven door uw behandelend sportarts, vergezeld van schriftelijke informatie. Het is geenszins de bedoeling om u als een soort van proefpersoon te gebruiken: uw veiligheid en gezondheid zijn gewaarborgd. Indien u akkoord bent met deelname zal er veelal geloot worden voor de in de studie onderzochte behandelingen of onderzoeken. Dit gaat dubbelblind (zowel de dokter als de patiënt weet niet wat er precies geloot wordt). Als u niet wilt deelnemen aan het onderzoek wordt dit zeer gerespecteerd en krijgt u de op dat moment meest gangbare behandeling of voortgang van het consult. Indien u wel besluit deel te nemen, kunt u te allen tijde de deelname stopzetten.

Actuele studies:

  • Behandeling van Chronische Achillespees Blessures middels peescelinjecties in samenwerking met Medisch Centrum Haaglanden: http://achillespeesonderzoek.nl
  • Behandeling van acute hamstringsblessures middels een injectie met eigen bloedplaatjes in samenwerking met Medisch Centrum Haaglanden, KNVB en UMCU: http://www.hamstringonderzoek.nl
  • HIIT: effecten van High Intermittent Interval Training (HIIT) op fitheid, vetperventage en riscofactoren bij mensen met een verhoogd cardiovasculair risicoprofiel.Artikel HIIT

Lopende onderzoeken:

  • momenteel geen lopende onderzoeken
Wij zijn u in voorkomende gevallen zeer erkentelijk voor uw bereidheid tot deelname!

HIIT

Ondanks de gezondheidsvoordelen van sport voldoet een groot deel van de Nederlandse bevolking niet aan de beweegnorm. Een veel genoemde reden hiervoor is gebrek aan tijd. De Sport- en beweegkliniek wil een recent ontwikkeld trainingsprogramma evalueren dat weinig tijd kost (20 minuten per sessie), thuis kan worden uitgevoerd en zich baseert op Hoog Intensieve Interval Training (HIIT).

Onderzoek toont aan dat HIIT de aerobe fitheid en het vetpercentage verbetert. Echter, het merendeel van de effectiviteitsstudies richt zich op topsporters of studenten en niet op mensen met een duidelijk risicoprofiel (metabool syndroom, diabetes type 2, belaste familieanamnese). Ook is onbekend wat het blessurerisico is van HIIT ten opzichte van laag intensief trainen. De projectgroep wil daarom met een randomized controlled trial (RCT) bij mensen met een risicoprofiel onderzoeken wat de effectiviteit en het blessurerisico is van HIIT ten opzichte van laag intensief trainen.

Publicaties wetenschappelijk onderzoek sportartsen

Bekijk hier de volledige lijst met wetenschappelijke publicaties van onze sportartsen.