Volg ons op Twitter

Sportgeneeskunde

CIOS - sportmedische begeleiding en onderzoek voor CIOS studenten

Wij wensen je veel succes met je CIOS-opleiding. Wij zullen ons best doen om je zoveel mogelijk blessurevrij te houden tijdens de opleiding. De Sport- en Beweegkliniek vind je in het Kennemer Sport Center in Haarlem op de eerste etage.

Wat doet de Sport-en Beweegkliniek voor de CIOS-student?

Iedere aankomende CIOS-student ondergaat voor aanvang van de opleiding een sport medisch onderzoek. Daarnaast bieden wij, gedurende de gehele CIOS-opleiding, de mogelijkheid tot sportmedische begeleiding van de CIOS-studenten.  Eén keer per week (met uitzondering van de schoolvakanties) zal op maandag's tussen 11.45 en 12.45 uur het CIOS inloop-spreekuur plaatsvinden .
 

Wat houdt die sportmedische begeleiding in?

Gedurende de gehele studieperiode kunnen de CIOS-studenten terecht bij de sportarts van de Sport- en Beweegkliniek voor sportblessures of andere sportmedische vragen.
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal vanaf maandag 6 september 2021 het wekelijkse inloopspreekuur weer van start gaan. Eén keer per week kun je dan bij ons terecht om je blessure kort te laten onderzoeken.
Mocht een uitgebreider onderzoek noodzakelijk blijken, dient hiervoor een vervolgafspraak gemaakt worden. Deze afspraak valt dan onder de basisverzekering. De hoogte van de vergoeding is per zorgverzekeraar en polis verschillend. Er moet dan wel rekening worden gehouden met eigen risico (mits boven 18 jaar) en eventuele eigen bijdrage. Zie voor meer uitleg over vergoedingen: op deze website.
 
Het wekelijkse inloopspreekuur is op maandag van 12.00-12.45 uur.
Je kunt je die dag tussen 11.45 en uiterlijk 12.00 uur aanmelden voor dit inloopspreekuur. Je zult diezelfde dag dan nog gezien worden. Alle CIOS studenten kunnen hier gratis gebruik van maken.
 
Indien de blessure van zodanige aard is dat onbeperkt sporten ontraden moet worden, dan krijg je van de sportarts een blessurebriefje mee. Dit briefje, waarop staat wat je wel en wat je niet moet doen, kun je desgewenst aan de docent laten zien.

Waarom moet de aankomende student een sportmedisch onderzoek ondergaan?

De student moet goed gezond en lichamelijk fit zijn, zodat het volgen van de CIOS-opleiding op een verantwoorde wijze kan geschieden. Daar dit onderzoek voor de grote vakantie plaatsvindt, heeft de student nog voldoende tijd om de adviezen van de specialist ten aanzien van zijn conditie of anderszins op te volgen. Door hier daadwerkelijk mee aan de gang te gaan, begint de student beter voorbereid aan de CIOS-opleiding. Mocht er een lichamelijk probleem uit het onderzoek naar voren komen, dan kan een verwijzing naar een medisch collega-specialist het gevolg zijn. De risico's om de CIOS-opleiding te volgen worden hierdoor zoveel mogelijk beperkt. Het voordeel van het sport medisch onderzoek bij de Sport- en beweegkliniek is dat er tevens een duikkeuring bij in zit. Mocht er tijdens de opleiding voor het keuzevak duiken worden gekozen, dan is de student reeds in het bezit van een duikkeuringskaart en hoeft hier niet opnieuw voor gekeurd te worden. 
Aanmelden voor een sportmedisch onderzoek, kan via de volgende link: https://mijn.sportvitalit.nl/cioshaarlem/aanmelden

Wat is de inhoud van het sportmedisch onderzoek voor de CIOS-student?

  • Een inventarisatie vooraf door de sportarts van de huidige en vroegere gezondheidsproblemen in relatie tot sportbeoefening.
  • Een onderzoek van het bewegingsapparaat (spieren en gewrichten).
  • Lengte, gewicht en bepaling van het vetpercentage en Hb.
  • Een oogtest.
  • Een longfunctie-onderzoek.
  • Een urine-onderzoek.
  • Een rust-ECG (hartfilmpje).
  • Bij eventuele afwijkingen, die klachten zouden kunnen veroorzaken bij intensieve sportbeoefening, worden adviezen gegeven om deze klachten zoveel mogelijk te voorkomen.
  • Tijdens de keuring bieden wij als extra service een duikgeneeskundige analyse met, bij goedkeuring, een rechtsgeldig bewijs.

De kosten zijn € 137,50.(incl. duikkeuring) De resultaten van het onderzoek en de daaruit voortvloeiende adviezen ten aanzien van levensstijl en sportbeoefening worden besproken. De student ontvangt hiervan een digitaal verslag.