Echocardiografie is een door een sportarts van de Sport- en Beweegkliniek aangevraagd echocardiografisch onderzoek {{zoekwoord_tag}}. De sportarts kan hiertoe besluiten indien er op basis van anamnese (lichamelijk onderzoek), ECG of inspannings-ECG een (al of niet geringe) verdenking bestaat op het bestaan van een hartafwijking dan wel hartspierziekte. Een en ander is met name bedoeld en opgezet om {{zoekwoord_tag}}op snelle wijze (zonder eerst een afspraak te hoeven maken met een cardioloog) meer duidelijkheid te geven over een bepaalde verdenking.

Indicaties zijn met name het uitsluiten van hartziekten zoals klepgebreken, linkerventrikelhypertrofie (LVH, ook wel "verdikte hartspier" genoemd) en een beoordeling van de linkerventrikelfunctie (LVF). Bij complexere cardiologische vragen zal steeds worden overgegaan tot een volledig cardiologisch consult dat geïnitieerd wordt door de sportarts.