De Sport- en Beweegkliniek heeft de beschikking over een sportcardioloog die verbonden is aan het Spaarne Gasthuis. Deze zal op indicatie van de sportarts geraadpleegd/geconsulteerd kunnen worden bij bijzondere met sport en bewegen samenhangende cardiologische problemen. Veelal zal het hier situaties van ritmestoornissen of bijzondere zeldzame aangeboren hart- en/of hartspierziekten betreffen. Daarnaast is er ook toegang tot een landelijk netwerk van cardiologen en cardiologische centra met diverse specifieke expertisen.

Tevens heeft de sportarts in samenwerking met de afdeling cardiologie van het Spaarne Gasthuis de beschikking over toegang tot het laten verrichten van echocardiografisch aanvullend onderzoek om bijvoorbeeld bij verdenking daartoe te onderzoeken op hartklepziekten en/of een abnormale verdikte hartspier.

PS: doorverwijzingen naar specialisten en aanvullende diagnostiek in ziekenhuizen vallen qua dekking meestal onder uw basisverzekering.