De Sport- en Beweegkliniek heeft diverse samenwerkingsrelaties sportorthopedie met ieder een eigen ieder met zijn/ haar subspecialisatie. In geval van een mogelijke operatie-indicatie (of vermoedens daartoe) kan door de sportarts met zeer korte wachttijden een vervolgconsult orthopedie worden aangevraagd. Er kan dan in onderling overleg tussen sportarts en orthopedisch chirurg een operatief vervolgtraject worden ingezet.

Bij zeldzame en/of bijzondere diagnosen beschikt de Sport- en Beweegkliniek over een landelijk netwerk van orthopedisch chirurgen (plastisch handchirurgen) in diverse centra met bijzondere aandachtsgebieden. De sportarts zal altijd op basis van uw diagnose bezien welke chirurg in uw situatie de meest geschikte is.

PS: doorverwijzingen naar specialisten en aanvullende diagnostiek in ziekenhuizen vallen qua dekking meestal onder uw basisverzekering.