We horen het steeds vaker; “long-covid”. Klachten die maar aanhouden terwijl de covidinfectie al enige tijd geleden is.

Heeft u nog steeds last van vermoeidheid of andere klachten nadat u Covid-19 heeft gehad? Duurt het herstel langer dan verwacht?
De Sport- en Beeweegkliniek kan u begeleiden om weer op hetzelfde fitheidniveau als voor COVID te komen, zodat u uw werk, sport en andere dagelijkse activiteiten weer naar wens kan uitvoeren.

De CoFit-poli is bedoeld voor patiënten die COVID-19 hebben gehad en die langdurig klachten houden, aldus Jan Willem Dijkstra, sportarts en directeur van de Sport- en Beweegkliniek.
We zien deze langdurige klachten zowel bij patiënten na milde covid-19 die via de huisarts komen, als bij de post IC opname groep patiënten.

Cliënten hebben last van langdurige vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst, bewegingsangst en spierpijn.
Inspanningsdiagnostiek laat zien dat deze langdurige klachten uitingen kunnen zijn van zeer sterke terugval in conditie en veelal behandelbaar door de sportarts zonder medicatie maar d.m.v.  beweeginterventie.
Door middel van een maximale inspanningstest met ademgasanalyse wordt hart-, long- en spierfunctie en de conditie in kaart gebracht.
De polikliniek richt zich in de eerste plaats op het herstel van conditie en kracht, waarbij bewegen een ingang is om dit te verbeteren. In samenwerking met een groot netwerk Fysiotherapeuten wordt de verdere begeleiding in gang gezet.

Er zal in overleg met de cliënt een programma worden opgesteld, zodat persoonlijke doelen worden nagestreeft in de hoop de kwaliteit van leven te verbeteren.

De post IC groep, die voor revalidatie bij Heliomare terechtkomen, worden door de Sportarts van de Sport- en Beweegkliniek aldaar getest.