Wat zien we bij bij COVID-19 na IC verblijf?
Zie resultaten MD team revalidatie- en sportgeneeskunde Heliomare en Sport- en Beweegkliniek.
 
Grote problematiek Fysieke Fitheid.

https://www.ntvg.nl/artikelen/inspanningscapaciteit-na-beademing-vanwege-covid-19