De Sport- en Beweegkliniek is gelegen in het Kennemer Sportcenter, momenteel zijn op deze locatie zeer weinig bezoekers aanwezig en is het dragen van een mondkapje verplicht. Het aantal aanwezige CIOS-sers en sporters is a.g.v. alle richtlijnen sterk gereduceerd.
U kunt veilig en snel terecht met uw klachten, de maximale wachtijd is 5 dagen. Of het nu om een blessure gaat, een langer bestaande (inspanningsgebonden) klacht, of een doorgemaakte COVID-19 waardoor uw conditie is achteruitgegaan, met een verwijzing kunt u áltijd op heel korte termijn bij één van onze sportartsen terecht.